FOKKERIJ

Fokkerij is onderverdeeld in:

Klik op de gewenste link.

Wij fokken één maal per jaar met onze geiten. Omdat dwerggeiten het hele jaar door, om de drie weken, rits of bokkig kunnen worden, betekent dit dat ze 2 keer per jaar lammetjes kunnen krijgen. Wij kiezen ervoor de seizoenen te volgen en de lammetjes in het vroege voorjaar geboren te laten worden. Wij laten onze geiten in augustus, september dekken. Een dwerggeit draagt 143 tot 154 dagen, ofwel 5 maanden. Onze lammetjes worden dus geboren in januari, februari.

Dwerggeitjes zijn soms al geslachtsrijp op 6 maanden. Maar indien je ze zo vroeg laat dekken, is er volgens ons toch een stagnatie van de groei. Daarom kiezen wij er meestal voor te wachten tot de geitjes anderhalf jaar oud zijn om ermee te fokken. Ze lammeren dus voor de eerste keer op 2-jarige leeftijd.

Meestal krijgen onze dwerggeiten twee lammeren per worp. Een jonge dwerggeit krijgt vaak maar één lam. We werden ook al meerdere keren verrast met een drieling en zelfs een vierling! Om de moedergeit te ontlasten, kiezen we er in de meeste gevallen voor om slechts twee lammeren bij de moedergeit te laten. De andere lammetjes groeien dan op als papfleslammetjes.

Wij proberen altijd paraat te zijn als een bevalling zich aandient. Niet alleen om te kijken of alles normaal verloopt of om een handje toe te steken of eventueel onze dierenarts te kunnen verwittigen, maar vooral omdat een geboorte prachtig is om mee te maken!

Vanaf de geboorte worden onze lammetjes dagelijks gepakt, gestreeld...  Dit resulteert in opgroeiende dwerggeitjes die leuk in omgang en zeer aanhankelijk zijn want wij vinden het sociale aspect heel belangrijk!

DE DRACHT

De dracht van een geit duurt 148 tot 154 dagen en kan onderverdeeld worden in 3 fasen.

Elke fase duurt ongeveer 50 dagen.

 

FASE 1

Fase 1 begint 24 uur na de bevruchting. Deze eerste 50 dagen van de dracht zijn de meest kritische. Naar schatting lopen 20 tot 30 procent van de zwangerschappen gedurende deze periode slecht af. Ontwikkelende embryo's zijn zeer gevoelig voor uitwendige factoren. M.a.w. huisvesting, voeding, gezondheid en leeftijd van het moederdier spelen een belangrijke rol. Na 20 dagen kan bij het embryo een hartslag worden gedetecteerd. De lengte van het embryo na 30 dagen is 1,4 cm. Tussen 20 en 50 dagen worden de ledematen (dag 28-42), de neusgaten en de ogen zichtbaar (dag 42-49). Op het einde van deze fase kunnen de oogleden gesloten worden (dag 49-56). Tijdens deze periode zal er weinig of geen verandering waargenomen worden in het gedrag of het uiterlijk van de drachtige geit.


FASE 2

Fase 2 in de zwangerschap is de tijd tussen 50 en 100 dagen na de bevruchting. Gedurende deze periode begint de foetus al een beetje te lijken op een kleine, haarloze geit. De ledematen gaan zich verder ontwikkelen, de hoornaanleg wordt gevormd (dag 77-84), de tanden beginnen door te komen (dag 98-105) en er is haargroei rond de ogen en ter hoogte van de snuit (dag 98-105). De drachtige geit zal gedurende deze fase ook toenemen in gewicht en er zal een duidelijke groei zijn aan de rechter buikzijde. Het toekomstige moederdier zal zich, in veel gevallen, minder tolerant opstellen ten opzichte van de andere aanwezige geiten. Vanaf de derde maand kan er door middel van voelen of lichtjes stoten reactie verkregen worden van de vrucht.


FASE 3

Het aanstaande moederdier moet nu hoogwaardig voer krijgen want in deze laatste fase groeit de vrucht het meest. Het lichaam zal gedurende deze periode helemaal met haar worden bedekt (dag 119-126) en de inwendige organen komen tot volledige ontwikkeling. De buik van de drachtige geit zal verdubbelen in omvang en haar uier zal zich meer gaan ontwikkelen. Aan het einde van de dracht zal ze een rustiger gedrag vertonen en zich wat meer afzonderen van de kudde omdat ze zich wat moeilijker kan bewegen. Tussen de 148 en 154 dagen na de bevruchting zal, als alles goed is, de bevalling zich aanmelden.