LAMMETJES 2013 - 2016

LAMMETJES 2013

LAMMETJES 2014

Zoals elk jaar zijn we weer druk bezig geweest met het maken van de meest geschikte dekcombinaties. Rekening houdend met standaardvereisten, kleurvererving, afstamming... en met de adviezen van stamboekverantwoordelijke en keurmeesters was dit weer niet gemakkelijk!

Er zijn dit jaar 6 verschillende dekbokken ingezet. Er werden 27 lammetjes geboren in onze stal: 16 geitlammetjes en 11 boklammetjes :)

LAMMETJES 2015

In onze stal 't Kimshof werden dit seizoen 39 prachtige dwergjes geboren: 15 geitlammetjes en 24 boklammetjes.
Er werden 4 gezonde drielingen geboren!

LAMMETJES 2016

Het goed dekschema maken is niet zo gemakkelijk. Natuurlijk moet er op de bouw van de bok en de geit worden gelet, en als er dan ook nog aan kleurfokkerij wordt gedaan, is het helemaal een zware opgave.

Niet onbelangrijk vinden wij het karakter van de geit/bok dat zeker ook voor een stuk wordt bepaald door de genen, waarmee niet wordt beweerd dat een lam van twee schichtige dieren per definitie schichtig zal zijn want ook het milieu waarin het lam opgroeit en de opvoeding spelen een belangrijke rol.

Voor elke geit loopt er wel ergens 'de ideale bok' rond, maar dit is in de praktijk helaas niet haalbaar en omdat er slechts een beperkt aantal bokken worden ingezet, moeten de goede en minder goede eigenschappen van de ouderdieren worden afgewogen en een compromis worden gemaakt, hopend op een goed fokresultaat. Immers uit de combinatie  'ideale bok - ideale geit' wordt niet vanzelfsprekend een topper geboren!

Bij het maken van het dekschema kan je dus rekening houden met duizend-en-één dingen en dromen van het 'ideale lam', de topper die in het voorjaar wordt geboren, maar bij het fokken is nu eenmaal een flinke dosis geluk nodig.

En wat is nu een topper, een toplam? Voor sommigen is de kleur van groot belang, terwijl bij anderen de bouw, het temperament of de uitstraling primeren. Nog anderen vinden dan weer het knuffelgehalte of de aanhankelijkheid van het dier essentieel. Smaken verschillen en dat is maar goed ook!

In onze stal 't Kimshof werden 36 gezonde dwergjes geboren: 16 bokjes en 20 geitjes. Blinkend van contentement en trots is dit dekseizoen voor ons zeker voor herhaling vatbaar!